O problemie po problemie

Na krówki reklamowe znajdują się reklamy, które prezentują produkty danego przedsiębiorcy. W ten sposób, mamy pamiętać o tym logu oraz przedstawionych tam informacjach. Jest to dość skuteczna metoda, ponieważ nawet podświadomie jesteśmy w stanie zapamiętać wszystkie dane. Niestety, ale ma to swoje ograniczenia, które są bezpośrednio związane z ceną tego typu krówek. Za jedną trzeba zapłacić około 1zł, wobec czego są najczęściej wręczane określonej kategorii osób.