Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Rozprawę doktorską pt. „Budowa portfela klientów z wykorzystaniem Internetu” obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2008 r. Wykłada na polskich i zagranicznych uczelniach. Zainteresowania naukowe: marketing internetowy, zarządzanie wartością klienta, e-commerce, e-biznes. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie marketingu internetowego. Autor bloga o marketingu internetowym: doligalski.net.