Monika Mikowska

Monika Mikowska

Współwłaścicielka agencji mobee dick, projektującej rozwiązania mobilne, autorka bloga jestem.mobi. Specjalistka w zakresie mobile UX design i użyteczności aplikacji i stron mobilnych oraz strategiach obecności w kanałach mobilnych.